fbpx

Uw VAPZ-bijdrage 100% aftrekbaar in 2020

Zoals u misschien weet is de volwaardige betaling van de sociale bijdragen tijdens het kalenderjaar een noodzakelijke voorwaarde om tevens de VAPZ bijdrage fiscaal in rekening te kunnen brengen.

Misschien hebben enkele ondernemers geopteerd om hun betaling VAPZ uit te stellen voor 2020. Dit zou er toe leiden dat de premie VAPZ fiscaal niet in mindering zou kunnen worden gebracht voor 2020. Welnu, een recente Corona-maatregel laat je toe om de VAPZ premie 2020 toch fiscaal in rekening te brengen, ook al heb je uw fiscale bijdragen niet volledig volstort.

Dit houdt in dat je perfect uw VAPZ kan volstorten als de situatie het toelaat uiteraard! Meer info ontdek je via volgende link: info VAPZ volstorten

Wij hopen jullie met Winsurances weldra ook bijkomende informatie te kunnen verstrekken in het kader van Corona en de 80%-regel IPT.