Langetermijnsparen en pensioensparen: wat kan er veranderen in 2024?

Onderstaande informatie geldt alleen voor nieuwe contracten die vanaf 2024 worden afgesloten. De regering buigt zich momenteel op de fiscale hervorming. De uiteindelijke impact op het langetermijnsparen kan anders zijn dan wat er nu voorgesteld wordt.

TIP: het is nog steeds mogelijk om dit jaar een nieuw contract te starten.

Langetermijnsparen in het kort:

Met het langetermijnsparen kunnen Belgen jaarlijks tot 2.350 euro sparen in een spaar – of beleggingsverzekering. Op die storting krijgen ze een belastingvermindering van 30%.

Aan het langetermijnsparen zijn enkele voorwaarden verbonden. Het moet gaan om een contract van minstens tien jaar en u kunt het kapitaal in principe niet vroeger opvragen dan op 60-jarige leeftijd, al lopen de huidige contracten tot 65 jaar. Op 60-jarige leeftijd wordt een taks van 10% afgehouden.

Hoeveel u kunt sparen hangt af van het netto belastbaar beroepsinkomen en kan maximaal 2.350 euro per jaar bedragen. Er zijn twee opties:

  • Met een spaarverzekering krijgt u elk jaar een gegarandeerd rendement.
  • Met een beleggingsverzekering belegt u in fondsen waarvan de waarde fluctueert. Dit brengt meer risico met zich mee, maar het potentieel rendement ligt hoger.

Wordt het belastingvoordeel langetermijnsparen afgeschaft?

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil deze manier van langetermijnsparen afschaffen. Dit betekent dat u vanaf 2024 geen nieuw contract meer zou kunnen afsluiten en dat u ook uw bestaand contract niet meer zou kunnen verlengen.

Assuralia – de verzekeringsfederatie – betreurt de mogelijke afschaffing van het fiscaal langetermijnsparen. Ook wij vinden dit spijtig, omdat het langetermijnsparen namelijk een toegankelijke manier is om de levensstandaard na uw carrière op peil te houden en dus te sparen voor een goed pensioen.

Fiscale korf langetermijnsparen beperkt tot leningen vóór 2016

  • Vanaf 2024 zouden alleen leningen voor de eigen woningen die vóór 2016 zijn afgesloten nog in aanmerking komen voor dezelfde belastingvoordelen.
  • Vorig jaar heeft de regering ook besloten om de aftrek van kapitaalaflossingen van leningen voor een tweede woning en de premies voor een schuldsaldoverzekering te beëindigen in 2024.

En wat met pensioensparen?

Minister van Financiën Van Peteghem wil ook het tweede plafond pensioensparen afschaffen. Dit is een extra belastingvoordeel voor wie meer dan 990 euro per jaar spaart. De huidige regeling biedt belastingvermindering van:

  • 30% voor bedragen tot 990 euro
  • 25% voor bedragen tussen 990 en 1.270 euro
  • Maar wie tussen 990 en 1.188 euro spaart, krijgt minder fiscaal voordeel dan wie precies 990 euro spaart. Van Peteghem wil dit tweede plafond stopzetten vanwege fiscale val.

____

Benieuwd wat deze veranderingen voor u kunnen betekenen? Of is nog niet alles helder? Het Winsurances team geeft u graag gedetailleerde informatie op maat. Contacteer ons via 056 60 79 09 of info@winsurances.be. Of spring eens binnen op kantoor in de Vijfseweg 87 (8790 Waregem).