Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

beschermt het vermogen van uw bestuurders en hun gezin

De bestuurders van uw vennootschap of vzw (vereniging zonder winstoogmerk) moeten geregeld zware knopen doorhakken. Beslissingen met vaak financiële implicaties. Dat is niet zonder risico, bij financiële schade kunnen zij immers burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat zij bij een fout of nalatigheid zelf de schade moeten vergoeden. En dan kan hun persoonlijk vermogen in gevaar komen.

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

  • Uw bestuurders zijn verzekerd voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit een bestuursfout in de uitoefening van hun mandaat.
  • Naast hun persoonlijk vermogen, zijn bij overlijden ook hun erfgenamen beschermd.
  • Wij betalen de verdedigingskosten als gevolg van de schade-eis. Als blijkt dat de eis gegrond is, zal de schadelijder vergoed worden
  • Bij imagoschade van uw bedrijf als gevolg van een bestuursfout, komen wij tussen in de kosten voor externe communicatieconsulenten, zodat de negatieve gevolgen kunnen beperkt worden.

Wat is een bestuursfout?

Een bestuursfout is heel breed te interpreteren en heeft niets te maken met de gewone dagelijkse activiteit van uw bedrijf.
Bijvoorbeeld. U hebt een bouwbedrijf en uw bestuurder investeerde een deel van uw financiële activa in risicovolle aandelen. Helaas kwam hierdoor uw bedrijf in moeilijkheden en moest u personeel ontslaan. Dit kan beschouwd worden als een bestuursfout en heeft dus niets met uw bouwactiviteiten te maken.