Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is een belangrijk aspect voor elke vennootschap of vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De bestuurders moeten vaak beslissingen nemen met aanzienlijke financiële implicaties, en dit is niet zonder risico. Bij financiële schade kunnen zij burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden, wat betekent dat ze bij een fout of nalatigheid zelf de schade moeten vergoeden. Dit kan hun persoonlijk vermogen ernstig in gevaar brengen, waardoor een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid essentieel wordt.

Wat dekt een verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid?

Het team van Winsurances, ons verzekeringskantoor in Waregem, geeft graag even toelichting:

  • Uw bestuurders zijn verzekerd voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit een bestuursfout in de uitoefening van hun mandaat.
  • Naast hun persoonlijk vermogen, zijn bij overlijden ook hun erfgenamen beschermd.
  • Wij betalen de verdedigingskosten als gevolg van de schade-eis. Als blijkt dat de eis gegrond is, zal de schadelijder vergoed worden
  • Bij imagoschade van uw bedrijf als gevolg van een bestuursfout, komen wij tussen in de kosten voor externe communicatieconsulenten, zodat de negatieve gevolgen kunnen beperkt worden.

Wat kwalificeert als een bestuursfout? Dit begrip is breed en heeft vaak niets te maken met de dagelijkse activiteiten van uw bedrijf. Een voorbeeld is een investering in risicovolle aandelen door een bestuurder van een bouwbedrijf, wat leidt tot financiële problemen. Dit wordt gezien als een bestuursfout, losstaand van de reguliere bouwactiviteiten. Toch is dit type niet de enige verzekering voor zelfstandigen. Ook voor onderstaande kunt u bij Winsurances terecht:

Laat u informeren door onze professionals

Het is van cruciaal belang dat u zich goed laat informeren over bestuurdersaansprakelijkheid en de bijbehorende verzekering. Het afsluiten van een de juiste verzekering op maat is een verstandige stap om uw bestuurders en uw bedrijf te beschermen. Wij raden u aan om een afspraak te maken bij ons gespecialiseerd verzekeringskantoor. Wij kunnen u adviseren over bestuurdersaansprakelijkheid en de beste verzekeringsopties voor uw specifieke situatie. Neem vandaag nog contact op voor een afspraak en zorg voor een veilige toekomst voor uw bedrijf en zijn bestuurders.