Een groepsverzekering afsluiten in regio Waregem

De groepsverzekering die wij vanuit ons kantoor in Waregem aanbieden, is een aantrekkelijke oplossing om uw financiële toekomst veilig te stellen. Dankzij een aanvullend pensioen maakt u de kloof tussen uw laatste loon en uw wettelijk pensioen kleiner.

De beste groepsverzekering van Waregem en omstreken

Een groepsverzekering wordt door de werkgever afgesloten in het voordeel van het personeel en is dé manier om de werknemers van uw bedrijf regio Waregem een aanvullend pensioen te laten opbouwen. Ook een aansprakelijkheidsverzekering is mogelijk. Om dit aanvullend pensioen op te bouwen, stort de werkgever en/of de werknemer bijdragen aan een pensioeninstelling. Er kan dus een werkgeversbijdrage of een werknemersbijdrage (die de werkgever op het loon inhoudt) zijn, of beide. Dat gebeurt via een pensioenfonds of een verzekeringsonderneming (groepsverzekering) – ongeveer 95% - kiest voor een groepsverzekering. De groepsverzekeraar beheert de betaalde premies na aftrek van kosten en investeert het in veilige beleggingen. Niet alleen hebt u zo de garantie dat wat u en uw werkgever storten niet verloren gaat als mogelijke gevolgen van een faillissement of als de verzekerde het bedrijf verlaat, u geniet bovendien ook van een gegarandeerd rendement op de definitief verworven reserves.

Groepsverzekering: voor wie?

Elk bedrijf met werknemers - arbeiders of bedienden - kan bij ons in Waregem een groepsverzekering opzetten. Bovendien stimuleert de overheid de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal door een gunstige fiscaliteit. De premies die u als werkgever betaalt, kunt u – binnen bepaalde grenzen – van de bedrijfsinkomsten aftrekken. De premies die de medewerkers betalen, kunnen ze in mindering brengen in hun personenbelasting.

Verschillende soorten aanvullend pensioen

Binnen de groepsverzekering die wij aanbieden in ons kantoor in Waregem bestaan er twee soorten aanvullende pensioenplannen. In het pensioenreglement staat beschreven welk type aanvullend pensioen u zult krijgen.

  • Vaste bijdragen

De meest voorkomende soort. Elke maand storten u en/of uw werkgever een bepaald bedrag – meestal een percentage van uw loon.

  • Vaste prestaties

Uw plan voorziet een te bereiken doel bij uw pensioen, bijvoorbeeld uitgedrukt in een percentage ten opzichte van uw laatste jaarloon.

Wanneer krijgt u het aanvullend pensioen uitbetaald?

​De manier waarop uw groepsverzekeringscontract kan worden vereffend, wordt vastgelegd in het pensioenreglement van uw groepsverzekering.

Enkele maanden vóór de einddatum van het groepsverzekeringscontract ontvangt de verzekerde een informatiefiche met betrekking tot zijn groepsverzekering, waarop duidelijk volgende gegevens vermeld staan:

  • De einddatum van het contract (ten vroegste op uw 60ste)
  • Het aanvullend pensioen dat de verzekerde zal ontvangen op deze einddatum en hoe het uitbetaald wordt.

Op de einddatum van uw groepsverzekering kan het aanvullend pensioen volgens twee mogelijkheden worden uitbetaald:

  • Ofwel de uitbetaling van een pensioenkapitaal in één keer.
  • Ofwel ontvangt u een periodieke, maandelijks of jaarlijks, pensioenbetaling in de vorm van een (rente).

Kom bij ons langs

Woont u in of rond Waregem en wil u een groepsverzekering afsluiten? Winsurances staat voor u klaar! Kom langs op ons kantoor aan de Vijfseweg 87 in Waregem, waar wij met veel plezier en kunde uw ideale groepsverzekering-pakket voor u samenstellen. Maak een afspraak door ons te bellen op het nummer 056607909 of mail naar info@winsurances.be. Als dé verzekeringsspecialist voor kmo’s van de streek, staan wij overigens ook voor u klaar indien u op zoek bent naar de meest ideale brandverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.